Strategi

Partnerskab der samler alle aktører i Holstebro midtby

Holstebro Cityvækst afviklede den 30. marts 2017 et strategi seminar på Nørre Vosborg. Formålet med seminariet var, at få defineret aktiviteter inden for de 3 indsatsområder:

Indsatsområde 1: Event og oplevelser skal koordineres bedre
Det skal ske gennem flere koordinerede events/aktiviteter og ved at sætte fokus på opholdsstederne i byen. Aktiviteter skal markedsføres så borgere, turister og kunder får mulighed for at vide, hvad der sker hvor og hvornår. Konkrete aktiviteter:
  •  1.1.Udarbejdelse af årshjul
  • 1.2. Prioritering af event
  • 1.3. Fokus på værdikæder
  • 1.4. Markedsføring
Indsatsområde 2: Detailstrategi, kædetiltrækning og strategisk kædeudlejning
Godt butiksmix og anker forretninger via de store kæder er essentielt for en bys fortsatte vækst. Tomme lejemål er skadeligt for en bymidte, hvorfor det er vigtigt at have en strategi for hvordan de hurtigt aktiveres og udfyldes. Essentielt at udvikle alternative samarbejder med henblik på at bruge ledige lejemål (midlertidigt) til andre aktiviteter end detail. Konkrete aktiviteter:
  • 2. 1. Analyser – status
  • 2.2. Analyser – fremadrette
  • 2.3. Aktivering af tomme lejemål
Indsatsområde 3: En god oplevelse at komme til byen.
Det skal være en nemt og en god oplevelse at komme ind til midtbyen – det skal være nemt at orientere sig både på vej til/fra og under opholdet i byen.  Førstegangs indtrykket af bymidten er vigtigt. Konkrete aktiviteter:
  • 3.1 Skiltning
  • 3.2. Kunstrute