Østergade, Brostræde, Brotorvet og området ned mod den Røde Plads.

Partnerskab der samler alle aktører i Holstebro midtby

Hvad har CityVækst allerede gjort?

  • Der er opsat 7 lamper som et forsøg på en planlagt lysoverdækning af en del af Østergade, Brostræde og Brotorvet. Overdækningen skal tjene følgende formål:
    • Dekoration, samling og generelt løft at området som Holstebros café og nattelivs område.
    • Sikkerhed og imødekommelse af politiets krav om bedre belysning i området
  • Der indkøbes læskærme mm. som videreudvikling af det forsøg med læskærme og hyggelige udeområder, der blev igangsat i 2021 i forbindelse med den trinvise genåbning efter corona-pandemien.

CityVækst arbejder fremadrettet med:

  • I samarbejde med Plan-afdelingen på kommunen arbejdes der i en undergruppe på yderligere tiltag og forsøg, der både skal løfte området og give café- og nattelivet bedre betingelser i byen.
  • Der opsættes som forsøg borde-bænke-sæt, blomsterkummer og skraldespande på cykelstien langs åen mellem Store Bro og Færchtorvet.